Pony Power for Kids

Pony Power voor Kids

Pony Power voor Kids is een landelijke unieke sociale vaardigheidscursus voor jonge kinderen, in de leeftijd van 7-10 jaar.
De lesmethode is gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het ondersteunen van emotionele groei.
De lessen zijn praktijkgericht, educatief en speels met pony's, waardoor een dynamische leeromgeving gecreëerd wordt.
Leren van en met elkaar en de pony's. Letterlijk in beweging komen, zelf doen, zelf ervaren en zelf leren. Daarnaast is het ook gewoon leuk en gezellig.

DOEN-ERVAREN-LEREN

De 'Pony Power Kids' zetten reeds op jonge leeftijd belangrijke stappen en vormen hiermee een stevige basis voor hun verdere ontwikkeling.
Pony Power voor Kids is een landelijk concept en wordt op diverse locaties in Nederland en België aangeboden.

De CURSUS:

De cursus bestaat uit 5 lessen op zaterdagmorgen en een terugkom-ochtend.
De cursus richt zich met name op het ontwikkelen van een aantal belangrijke vaardigheden voor het kind.
Zo ondersteunt onze leermethode het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. We werken aan het vergroten van de weerbaarheid en aangeven en bewaken van de grenzen.
De IK-boodschap helpt het kind om duidelijk te kunnen maken wat het wel of juist niet wil, en om dit op adequate manier met leeftijdsgenootjes te kunnen communiceren. Daarnaast komen ook de thema's samenwerken en omgaan met emoties aan de orde.
We beginnen elk thema met de leefwijze van de paarden in de kudde. Zo zien de kids overeenkomsten en verschillen en gaan hiermee aan de slag in oefeningen met de pony's.
Er is veel beweging in deze cursus, letterlijk omdat de kinderen en de pony's elkaar in beweging zetten, maar zeker ook in figuurlijke zin. Door in beweging te komen worden tegelijkertijd gevoelens, zintuigen en denkprocessen in beweging gebracht. Kinderen worden daardoor meer bewust van hun eigen handelen, hun eigen zijn en hun eigen plek in het geheel.

PONY'S:

Er is bewust gekozen voor een cursus met pony's.
Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat kinderen in de nabijheid van dieren veiligheid en vertrouwen ervaren, dit zorgt voor emotionele balans. Ze worden niet beoordeeld of veroordeeld, en mogen geheel zichzelf zijn. Het samenzijn met de pony's versterkt het positieve zelfbeeld en geeft een kind veel zelfvertrouwen.
Daarnaast leert het kind ook over gedragsvaardigheden. De pony spiegelt het kind, en reageert op zijn/haar gedrag. Hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Ze leren zich snel aanpassen doordat ze dit direct in de praktijk met de pony oefenen. Deze directe feedback zorgt voor essentië«le leermomenten tijdens de lessen.
Er wordt tijdens de cursus niet paardgereden, alle oefeningen worden vanaf de grond verricht.
Elk kind krijgt zijn/haar eigen persoonlijk Pony Power werkboek. Hierin staat de theorie van de 5 lesthema's uitvoerig beschreven aan de hand van praktische oefeningen. De oefeningen worden voor een klein gedeelte tijdens de cursus uitgevoerd. Het kind neemt het lesboek mee naar huis zodat er ook thuis in het boek gewerkt kan worden. Het liefst samen met de ouders en/of andere familieleden. Doordat het gezin ook deelnemer wordt van de lesstof zal het geleerde nog meer betekenis gaan krijgen. De kracht van deze cursus zit hem voor een deel in de driehoek kind-coach-ouders. Het blijft niet bij de 2 uurtjes Pony Power voor Kids op zaterdag, het leeft door thuis, op school en bij activiteiten buitenshuis.

OVERIGE INFORMATIE:

De cursus is inclusief:

  • 5 lessen met elk een nieuw thema
    Zelfvertrouwen, weerbaarheid, grenzen aangeven, samenwerken, positief gedrag, omgaan met emoties
  • een uniek eigen Pony Power werkboek;
  • een diploma uitreiking;
  • een kort verslag voor de ouders;
  • een terugkomdag, ca. 3 weken na het einde van de cursus;

En er is ook nog een Pony Power voor Kids deel 2! Als de cursus is afgerond is er een mogelijkheid voor een vervolg. Pony Power voor Kids deel 2 bestaat ook uit 5 lessen en een terugkomdag. We gaan dan de thema's uit deel 1 verdiepen. Aan de orde komen bijvoorbeeld oordelen, veroordelen en beoordelen, compromissen sluiten en wat zijn jouw talenten.

Nieuwsgierig geworden ? Zodra zich 2 of meer Kids hebben aangemeld starten we een nieuwe groep. Vraag via info@bolheim.nl informatie aan of spreek een ontmoeting af met de pony's.

En kijk ook eens op de landelijke site van Pony Power voor Kids.